Keď svet bude patriť nulám

Svet sa vybral nebezpečnou cestou. Technický pokrok nám pomocou lacných energií a dôvery v peniaze dal predstavu neobmedzeného rastu bohatstva. Čím viac bohatstvo rástlo, tým viac mohol štát prerozdeľovať. Čím viac prerozdeľoval, tým viac slobody sme strácali. Sloboda je však nutnou podmienkou napredovania človeka.  Rastúca strata slobody, regulácia a deštrukcia hodnôt budú pokračovať, až kým sa svet neprestane točiť. Výsledkom bude globálna strata dôvery v svet – hyperinflácia – svet riadený nulami bude patriť nulám.  Je čas prehodnotiť svoje hodnoty….