Po páde železnej opony, v roku 1992, prišiel Samuel Huntington s nelichotivou tézou o budúcnosti sveta. Vtedajšia administratíva Billa Clintona propagovala globalizmus a rozsievanie demokracie po celom svete, no Huntington svojou myšlienkou o neustálom súboji civilizácií spôsobil u mnohých zdesenie. Prešlo štvrťstoročie a ukazuje sa, že mal pravdu.

Súboj civilizácií

Boj medzi socializmom a kapitalizmom z 20. storočia je z pohľadu dejín marginálny. Počas histórie ľudstva medzi sebou neustále bojovali rôzne civilizácie a po páde socializmu sa svet opäť navráti k starému princípu. Boj ideológii zatienia kultúrne a náboženské rozdiely.

Civilizácia je najširšia ľudská entita. Aj keď existujú rozdiely medzi Talianom a Nemcom, spája ich podobná kultúra a rovnaké náboženstvo. To sa nedá povedať o rozdiele medzi Talianom a Číňanom.

Rozdiely medzi civilizáciami sú zásadné. Civilizácie sa rozlišujú svojou históriou, jazykom, kultúrou, tradíciami a najmä náboženstvom. Tieto prvky sú produktom storočí, a tak skoro nezmiznú.

Islamské obrodenie

Konflikt medzi islamom a západom trvá už 1300 rokov. Islam je jediná civilizácia, ktorá spochybnila prežitie západu – a to hneď dvakrát. Jeho rozmach bol zastavený najprv na Pyrenejskom polostrove a neskôr pred Viedňou. Počas posledných dvoch storočí sa karta obrátila pri expanzii západu.

S ústupom európskeho kolonializmu, no najmä po vojnách na blízkom východe sa stratili dobré vzťahy s Európou. Intervencie západu mnohí moslimovia vnímajú ako snahu nanútiť islamu západnú kultúru. Odpor voči nej bol hlavný dôvod vzniku islamského obrodenia.

Podľa Huntingtona moslimovia cítia odpor k západnej moci. Západnú kultúru vnímajú ako skazenú a nemorálnu. Islamské obrodenie je snahou vysporiadať sa so západom návratom k vlastným hodnotám.

Ktorá civilizácia prežije?

Huntington pokračuje: zásadným problémom západu nie je islamský fundamentalizmus, je to islam – odlišná civilizácia, ktorej príslušníci sú presvedčení o nadradenosti svojej kultúry. Problémom islamu je západ – odlišná civilizácia, ktorej príslušníci sú presvedčení o univerzalite svojej kultúry a domnievajú sa, že ich moc im dáva právo tuto kultúru šíriť po celom svete.

Podľa Huntingtona islam prežije určite, Európa iba možno. Veď v histórii existovalo 21 veľkých civilizácií, no ostalo ich iba šesť. Možno práve teraz by si Európa mala položiť zásadnú otázku: čo ju obohatí a čo ju zabije?

Autor: Ronald Ižip

Zverejnenie: Aktuality.sk